پرش به محتوای اصلی

مستندات جلسات شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

آخرین مستندات ارسال شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

 

مستندات چهارمین جلسه

شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه کشور

   چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه  به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این شورا، در تاریخ 23 آبان ماه برگزار شد. در این جلسه اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون راهبردها، اهداف کلان، اهداف کمی و احکام پیشنهادی توسعه بخش پرداختند.

دستور چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات (غیرقابل استناد)

صورتجلسه شماره 4

مستندات سومین جلسه

شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه کشور

اهداف کلان برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق (غیرقابل استناد)

پیش نویس لایحه تنظیم بخشی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور  (غیرقابل استناد)

صورتجلسه شماره 3

مستندات دومین جلسه

شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه کشور

دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه  به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این شورا، در تاریخ 30 تیرماه برگزار شد. در این جلسه اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون مواد قابل تنفیذ از برنامه پنجم توسعه کشور در برنامه ششم توسعه پرداختند.

بررسی احکام تنفیذی برنامه ششم توسعه (غیر قابل استناد)

بررسی سیاست‌های ابلاغی، اهداف و راهبردهای برنامه ششم توسعه بخش (غیر قابل استناد)

صورتجلسه شماره 2

مستندات اولین جلسه

شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه کشور

اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه کشور در تاریخ 16 تیرماه به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اکثریت اعضای این شورا و با محوریت بحث و تبادل نظر در خصوص سیاست‌های کلی مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه و بررسی عملکرد گذشته، وضع موجود و پیش‌بینی وضع آینده بخش برگزار شد.

سیاست‌های کلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه کشور

فرآیند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (غیر قابل استناد)

گزارش عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود و پیش‌بینی آینده (غیر قابل استناد)