اخبار

برنامه ششم پست؛ جامع نگر با نگاه ویژه به خدمات الکترونیکی

برنامه ششم پست؛ جامع نگر با نگاه ویژه به خدمات الکترونیکی
برنامه ششم توسعه برنامه‌ای جامع با نگاه ویژه به خدمات خاص است که به منظور رفع عدم تعادل‌ها، کاهش آسیب پذیری، افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود کشور تعریف شده است .

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان سومین گام در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام در افق 1404، از جمله مسائل مهم پیش روی کشور در این برهه زمانی است. با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص توجه جدی مجلس و دولت به سه اولویت اصلی "اقتصاد مقاومتی" ، "فرهنگ اسلامی و انقلابی" و "پیشرفت های علمی" ، در تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه، این سه موضوع به عنوان رویکردهای اصلی مد نظر برنامه ریزان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه همایش سراسری مدیران شبکه پستی که در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه جاری در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد نیز در بخشی از سخنان خود با تصریح این موضوع که پست پیشران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحقق دولت الکترونیک است، به برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: "با توجه به این که در دولت "تدبیر و امید" نگاه به پست کاملاً نسبت به قبل تغییر کرده، نیاز به توجه ویژه در تدوین برنامه های بخش پست در برنامه ششم توسعه وجود دارد که می تواند، راهبرد پست برای افزایش ترافیک و درآمد و همچنین زمینه‌سازی برای تحول زیربنایی این بخش مهم ارتباطی و انتخابش به عنوان پیشخوان دولت الکترونیک باشد."

از این رو به جهت اهمیت مبحث فوق، روند تدوین برنامه ششم توسعه در بخش پست را در گزارشی که در پی می‌آید، از زبان رییس و اعضای هیات مدیره شبکه پستی کشور مرور می‌کنیم.

مهندس مهری : تدوین برنامه؛ متناسب با ساز و کارهای موجود در شبکه ارتباطی کشور

مهندس مهری،رییس هیات مدیره و مدیرعامل؛ تدوین برنامه ششم توسعه پست را مستلزم تدوین نظام برنامه‌ریزی متناسب با ساز و کارهای موجود در شبکه ارتباطی کشور می داند که باید با ملحوظ قرار دادن توانمندی ها،امکانات و تخصص‌های موجود و همچنین سیاست های تعیین شده از سوی شورای برنامه ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال شود.

رییس هیات مدیره در خصوص طراحی ساختار تدوین برنامه ششم توسعه در بخش پست می گوید: برای این منظور در گام نخست برنامه های پیشین توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در فرایندها و ساختار تدوین این برنامه ها شناسایی شده است. وی خاطرنشان می کند: در این راستا، کمیته تدوین برنامه پست و کار گروه‌های موجود، بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده جهت انجام ماموریت محوله در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه بخش پست سازماندهی شده‌ که هر یک از آنان بر اساس وظایف تعیین شده به انجام امور محوله مطابق با مفاد مجموعه ابلاغی اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.

شیوازاد: تدوین برنامه توسعه استان ها با محوریت برنامه ریزی هسته های کلیدی

شیوازاد، عضو هیات مدیره و رییس کارگروه استان ها، از تدوین برنامه توسعه استان ها با محوریت برنامه ریزی هسته های کلیدی نام می برد و می گوید: محوریت توسعه در این برنامه ریزی، حول موضوعات مربوط به کاهش نابرابری های استان ها و ایجاد توازن منطقه‌ای و در راستای حل مشکلات اصلی و استفاده کارا از منابع مالی، فیزیکی، اجرایی، سرمایه های انسانی و طی آن اصلی‌ترین قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه منطقه ای مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است .

شیوازاد در خصوص تدوین برنامه کارگروه تحت اختیار خود به پیش بینی نحوه تامین و تجهیز منابع استان ها در تهیه برنامه عملیاتی آنها اشاره می کند و اضافه می کند بررسی اسناد فرادست توسعه ملی، بررسی اسناد موجود توسعه استان ها، تهیه گزارش شناخت، تبیین و تحلیل وضعیت موجود توسعه در استان گام هایی اساسی است که در این بخش صورت خواهد گرفت.

رییس کارگروه استان‌ها سایر وظایف این کارگروه را تشریح و در این میان از بررسی و تدوین پیشنهادهای مرتبط با زیرساخت و توسعه،مالی و اقتصادی، شبکه پست دولتی و غیردولتی، بررسی و تدوین وضع موجود، تعیین نقاط قوت و ضعف و تدوین شاخص ها و راهبردهای اساسی این بخش نام برد.

حلال خور: توجه به هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی

حلال خور؛ عضو هیات مدیره و رییس کارگروه مالی، اقتصادی و اصلاح ساختار در خصوص فرایند تدوین برنامه ششم توسعه پست معتقد است باید این فرایند در چارچوبی انجام شود تا ضمن توجه به هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی، نتایج نظام برنامه ریزی که همان نظام توسعه می باشد نیز در نظر گرفته شود.

رییس کارگروه مالی، اقتصادی و اصلاح ساختار، بررسی و تدوین پیشنهادهای مرتبط با امور مالی و اقتصادی را از جمله وظایف کلی این کارگروه مطرح و اضافه می کند تدوین پیشنهادها با هماهنگی و مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده توسط کمیته تدوین برنامه پست انجام می‌شود.

حلال خور؛ بررسی و تدوین وضع موجود بازار، سرویس‌ها، تعرفه‌ها، ترافیک، درآمد و هزینه ها طی ده سال گذشته را از وظایف تفصیلی این کارگروه می داند و خاطرنشان می سازد این امر در راستای آسیب شناسی برنامه‌های گذشته جهت تدوین شاخص های محوری اجرای این بخش و بررسی و تدوین چالش‌های عمده اصلاح ساختار صورت می پذیرد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجود، بررسی، تدوین و پیشنهاد راهکارهای اجرایی اصلاح ساختار پست، زمان‌بندی اجرای برنامه های اصلاح ساختار و تعیین منابع و مصارف هزینه ای و تملک دارایی ها از دیگر مواردی است که عضو هیات مدیره در راستای شرح وظایف تفصیلی این کارگروه به آن اشاره می نماید.

نجاری: بازنگری کیفیت از نگاه مشتریان

نجاری، عضو هیات مدیره و رییس کارگروه کیفیت با بیان این مطلب که کیفیت باید از نگاه مشتریان بازنگری شود بر لزوم توجه جدی به این امر در جهت تدوین وظایف این کارگروه تاکید می کند. رییس کارگروه کیفیت با بیان اینکه در تدوین این برنامه باید اهتمامی ویژه در خصوص تبیین مواردی که موجبات ارتقای کیفیت در تمامی مراحل عملیات پستی را فراهم می سازد به عمل آید، بررسی روند تغییرات عملکردی شاخص های کیفیتی در ده سال گذشته را جزو مواردی عنوان می کند که در تدوین این بخش از برنامه ششم پست انجام خواهد شد.

نجاری مطالعه دقیق نیازهای دستگاه های اجرایی و طراحی سرویس های نوین پستی، با هدف کسب رضایتمندی مردم رادر دستور کار تدوین برنامه های این کارگروه مطرح و اضافه می کند:بازنگری کیفیت به منظور حفظ بازار و ترافیک پستی ضروری است و در این زمینه، بررسی و تدوین پیشنهادهای مرتبط با بحث کیفیت با هماهنگی کمیته تدوین برنامه پست و براساس برنامه زمانبندی تعیین شده صورت می گیرد. بررسی و تدوین وضع موجود فرایند عملیات و سیستم های پست، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجود، تدوین راهبردها و شاخص های محوری و اساسی، تعیین استانداردها و بررسی و تدوین چالش ها از دیگر وظایف کارگروه کیفیت است که نجاری از آنها نام می برد.

نعمتی : تحول و تغییر پست؛

محور اصلی برنامه نعمتی عضو هیات مدیره و رییس کارگروه زیرساخت با اشاره به این که در تهیه این برنامه از توان و مشارکت بخش خصوصی و بخش‌های مختلف شبکه استفاده شده است ، اینگونه عنوان می کند پست با توجه به تحولات دنیای امروز، نیاز به تغییرات بزرگ دارد و این تغییر شامل همه بخش‌ها و زیربخش‌ها می‌شود که می تواند تاثیری بسزا در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اعمال نماید از این رو محور اصلی برنامه ششم توسعه، تحول و تغییر پست تعریف شده است .

رییس کارگروه زیرساخت، تعیین روند شاخص‌ها و متغیرهای عمده پست در زمینه امکانات پستی را از وظایف اساسی این کارگروه بیان می کند و بررسی ساختمان‌های پست، تجهیزات پستی و نیروی انسانی را جزو این امکانات برمی شمارد.

نعمتی با بیان این که روند عملکرد پست در خصوص امکانات و تجهیزات در سال‌های گذشته در این کارگروه در حال بررسی می‌باشد، یادآور می شود راهبردهای اساسی و سیاست‌های محوری اجرای برنامه‌های مرتبط با امکانات پست بر این اساس تدوین خواهد شد .

وی درخصوص تدوین وظایف کارگروه زیرساخت به ترسیم چالش‌های عمده پست، تعیین استانداردها،طرح ها و پروژه های مرتبط با بحث امکانات اشاره می کند و می گوید در این راستا فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با امکانات پستی نیز بررسی خواهد شد.

شمولی: شناخت بازار و نوآوری؛ اولویت محوری است

شمولی، عضو هیات مدیره و رییس کارگروه صنعت، بازار و سرویس‌ها، شناخت از بازار و نورآوری در خدمات را یکی دیگر از اولویت های مهم در تدوین برنامه ششم پست برمی شمارد .

رییس کارگروه صنعت، بازار و سرویس ها معتقد است نیازهای در حال تغییر مشتریان و رفتار های آنها تاثیر به سزایی بر اهمیت خدمات پستی اعمال نموده است از این رو بررسی وضع موجود بازار و سرویس‌ها به خصوص سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات در پست ایران و سایر کشورهای جهان جهت تدوین برنامه های این بخش از برنامه ششم توسعه پست ضروری است .

شمولی می گوید هم اکنون در این زمینه مطالعه تطبیقی سرویس‌های پستی در سایر کشورهای جهان در حال انجام است . بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین تعیین طرح ها و پروژه های مرتبط با فناوری، تدوین شاخص ها و راهبردهای اساسی و تدوین اهداف کلان کیفی و کمی از جمله مواردی است که وی از آنها تحت عنوان دیگر وظایف کارگروه صنعت، بازار و سرویس ها یاد می کند.

تعداد بازدید : ۱,۰۵۱

اظهارنظر


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید